1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD):

Phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) là hinh thức khách hàng trả tiền mặt cho bên vận chuyển khi nhận hàng. Áp dụng trên pham vi toàn quốc.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại văn phòng của chúng tôi.

a. Chuyển tiền/chuyển khoản:

Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Tên tài khoản: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Số tài khoản: 19026156842011

Tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Mỹ Đình

Hoặc:

Tên tài khoản: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Số tài khoản: 0451000249232

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hà Nội.